BIOLOĢIJA

BaibaRalle izstādē Dārzs un flora

Rādu un stāstu par Madagaskaras šņācējprusakiem. Izstāde “Dārzs un flora”, 2014.

Ar bioloģiju saistās mana pirmā iegūtā oficiālā profesija un arī darba pieredze. Bioloģijas studijas man ir devušas plašu skatījumu par dažādiem procesiem, sākot no šūnu līmeņa līdz pat mūsu planētas līmenim. Daļu šīs zināšanas pilnveidoju, kad strādāju Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā par entomoloģi dažādos amatos un brīvajā laikā fotografējot dabas iemītniekus un pēc tam nosakot to sugas. Labprāt nododu savas bioloģijas zināšanas citiem dažādās formās: caur lekcijām, nodarbībām, populārzinātniskiem rakstiem, vizuāliem materiāliem un aprakstiem un citām formām. Tās var būt noderīgas visdažādāko jomu speciālistiem, amatieriem un vienkāršiem interesentiem. Mēdz teikt, ka bioloģija ir ļoti plaša – tā ir visapkārt mums.


Pakalpojumu piedāvājums:

  • konsultācijas, lekcijas, raksti par lauksaimniecības kaitēkļiem, augu aizsardzību pret kaitēkļiem, dabiskajiem ienaidniekiem un derīgajiem organismiem
  • lekcijas, nodarbības, raksti par bezmugurkaulniekiem (kukaiņiem, gliemjiem, u.c.) un zīdītājiem
  • nodarbības dabā par dažādiem procesiem tajā, biotopiem, apkārt redzamo
  • foto pakalpojumi (saimniecību un to produktu foto; augi; bezmugurkaulnieki; ainavas u.c.)
  • u.c., iepriekš vienojoties

Lekcijas un prezentācijas esmu lasījusi, nodarbības esmu vadījusi un rakstus rakstījusi ļoti dažādai auditorijai: skolniekiem, pārgājienu dalībniekiem, mazdārziņu īpašniekiem, dārzkopjiem, dažādu augu kultūru audzētājiem, bioloģiskajiem audzētājiem, agronomiem un pesticīdu izplatītājiem, ainavu arhitektiem, konsultantiem, sertificējošo institūciju pārstājviem, zinātniekiem u.c. Sīkāk sadaļā PAR MANI.

This slideshow requires JavaScript.


Pieteikt konsultāciju, lekciju, nodarbību, rakstu vai foto pakalpojumus

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: